Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktor+KGE_141+web.jpg

Kiropraktisk behandling

Målet med kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.

En kiropraktisk behandling består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

  • Spesifikk leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning

Kiropraktikk

«Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.»

Kiropraktoren er i helsetjenestens førstelinje for de som sliter med muskel-og skjelettplager, og har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Kiropraktorer kan henvise til Røntgen, CT og MR, samt henvise til spesialist og fysioterapeut. I tillegg har kiropraktoren rett til å sykemelde.

En kiropraktor er autorisert av Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAK) til å praktisere. Kiropraktorer ble autorisert i Norge i 1988. I tillegg til å ha gjennomført godkjent utdanning, kreves det at kiropraktorer har gjennomført 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.