Kiropraktisk behandling

_MG_4804.jpg

Kiropraktisk behandling

Målet med kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.

En kiropraktisk behandling består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

  • Spesifikk leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning

Kiropraktikk

«Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.»

Kiropraktoren er i helsetjenestens førstelinje for de som sliter med muskel-og skjelettplager, og har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Kiropraktorer kan henvise til Røntgen, CT og MR, samt henvise til spesialist og fysioterapeut. I tillegg har kiropraktoren rett til å sykemelde.

En kiropraktor er autorisert av Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAK) til å praktisere. Kiropraktorer ble autorisert i Norge i 1988. I tillegg til å ha gjennomført godkjent utdanning, kreves det at kiropraktorer har gjennomført 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.

Trykkbølge

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som brukes på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Trykkbølgebehandling brukes gjerne mot kroniske senebetennelser blant annet i skulder, albue, hofte, kne og akillessener. Trykkbølgebehandling kan også brukes mot såkalte hælsporer samt smerter i fotsålen. Trykkbølgebehandling har god dokumentert effekt, og det viser en suksessrate på 70-80% ved kroniske tilstander.

Har du spørsmål ang trykkbølge, ta gjerne kontakt med en av våre behandlere.

Såler

Vi har utstyr for å lage spesialtilpassede såler i tilfeller der vi mener det er en viktig del av behandlingen. Føttene blir skånsomt scannet av en laserstråle som har nøyaktighet som registrerer en hårsbredd forskjell.